Disclaimer

Theoriesucces (hierna te noemen: "onze website") neemt je privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid.

Onze website hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van onze website, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)

Traffic data worden gegenereerd wanneer je device verbinding maakt met onze website en zijn niet voldoende alleen om je te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding enzovoorts. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op onze website te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur enzovoorts). Traffic data worden anoniem verwerkt.

Cookies

Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw device.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens een volgende gebruik van onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) onze website.

Persoonsgegevens

Je hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om onze website te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit je persoonlijke informatie delen met derden.

Links naar andere sites en het theorie toets- en leersysteem

Onze website bevat links waarmee je onze website verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Dit geldt ook voor onze leer- en toetsomgeving welke via een derde partij wordt aangeboden. Onze website heeft geen zeggenschap over de websites of inhoud daarvan (van derden) waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van de websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en / of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.

Onze website is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn echter niet verantwoordelijk, en kunnen ook niet verantwoordelijk gehouden worden, voor informatie, data, programma's enzovoorts welke u via onze site krijgt (al dan neit van derden).

Informatie op onze website

Hoewel wij ons ervoor inzetten dat de informatie op onze website foutloos, volledig, actueel en accuraat is, kunnen wij niet garanderen dat dit ook altijd het geval is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma's tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan TheorieSucces.

Gebruik maken van het rijschool reseller programma

Gebruikers van uw code krijgen 5% korting op alle aankopen.

Deze korting is niet te gebruiken in combinatie met andere (kortings)acties.

10% van de totale besteding via uw rijschoolcode wordt als dank voor gebruik en aanbeveling van onze site aan u overgemaakt.

Betaling geschiedt op basis van facturatie door u aan TheorieSucces. U kunt alleen het door ons via e-mail aangegeven bedrag factureren op het einde van ieder kwartaal.

Wij zijn niet verantwoordelijk bij het niet gebruiken van uw persoonlijke rijschool code door onze gebruikers.

Wij hebben te allen tijde het recht om, zonder opgaaf van reden, uw persoonlijke rijschoolcode te deactiveren.

Vector created by Freepik

Cookie verklaring